Valide Sultan (Tarihi Galata) Köprüsü, Eminönü Karaköy arasında yaklaşık 466,8 m uzunluğunda, yüzer dubalar üzerine oturtulmuş 1912 yılı yapımı bir köprüdür. Yaklaşık 17 m’lik 2 adet (1 Eminönü, 1 Karaköy) yaklaşım, 9 adet 40 m lik altı çarşı katlı (4’ü Eminönü, 5’ü Karaköy tarafında) ve 1 adet de 61,7 m uzunluğunda açılır kısım olmak üzere toplam 12 adet yüzer modülden oluşan Tarihi köprü 16 Mayıs 1992 yılında geçirdiği bir yangın sonrası kullanım dışı kalmıştır.

Valide Sultan Köprüsünün 16 Mayıs 1992 yılında geçirdiği yangın sonrası 17 m.lik 2 adet ve 40 m’lik 1 adet modülü ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelmiş, kalan 8 adet altı çarşılı ve 1 adet açılır olmak üzere toplam 9 adet modül kurulabilir durumda kalmıştır. 1 adet çarşılı modülün Balat kara tarafına, 7 adet çarşılı modül yüzer taşıyıcı duba ve 1 adet açılır modül yüzer taşıyıcı duba  üzerinde 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlanan Tarihi Galata Köprüsünün Restorasyon ve Yeniden Konuşlandırma Projesi kapsamında (Balat – Hasköy arası) konuşlandırılarak bu günkü Balat – Hasköy aksına 391,65 m uzunluğunda yerleştirilmiş ve araç – yaya trafiğine kısa süreliğine açılmıştır.

Valide Sultan Köprüsü daha sonra Mart 2009 tarihinde 5. Dünya Su Formu etkinlikleri için belirli bir süre Feshane-Sütlüce arasına yayaların geçişleri için konuşlandırıldı. Haziran 2012 yılında Haliç köprüsü bakıma alınması sebebiyle araç trafiğine rahatlatmak maksadıyla Eski yerine ( Balat-Hasköy) taşınarak araç ve yaya trafiğine açıldı. Eylül 2012 de ise gerek Haliçte Su sirkülasyonunun sağlanması açısından, gerekse köprünün araç trafiğini taşıması uygun görülmediğinden modülerine ayrılarak araç  ve yaya trafiğine kapatılmıştır.

Valide Sultan ( Tarihi Galata ) Köprüsünde ise, köprünün üst ve alt kısmında bulunan çelik konstrüksiyonların, elektrik tesisatı bakım ve onarımları, köprü alt kısmında ise dubaların delindiğinde tamiri, köprü çapalarının (tonoz)  atımı ve kontrolleri, seksiyon milleri ve mil yatakları, köprü bağlantı zincir ve  halatların kontrolü yapılmakta olup köprü Balat – Hasköy arasında araç ve yaya trafiğine kapalı halde, modüllerine ayrılmış bir vaziyette bulunmaktadır.

Tarihi köprü zaman zaman film çekimlerinde set olarak hizmet vermektedir.