GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİ NEDİR?

Yıllar içerisinde deniz yolu ile yük, insan ve petrol taşımacılığında hızlı gelişmeler kaydedilmiştir. Saatlerce devam eden ulaşım süreci boyunca gemilerde çeşitli atıklar oluşmaktadır. Bunlar; yağlı balast, sintine, slaç, slop, atık yağ, yük artıkları, evsel nitelikli atıksu (pis su) ve katı atık (çöp)tür.

Söz konusu atıkların atıkların uluslararası kurallara uyulmadan denizlere boşaltılması yada deniz kazaları neticesinde denizlere dökülmesi, denizlerde kirliliğe neden olmaktadır.

Tarihsel süreçte yaşanan çeşitli olaylar ve deniz kazaları neticesinde, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla çeşitli uluslararası, bölgesel ve yerel sözleşmeler ve mevzuat çalışmaları yapılmıştır.

GEMİLERDEN ATIK ALMA HİZMETİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

  • Türkiye’nin 1990 yılında taraf olduğu Uluslararası MARPOL 73/78 Sözleşmesi
  • “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,
  • Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun  7.nci maddesi (i) bendinde yer alan; “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ……..; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak”   ifadesi,

    hükümleri çerçevesinde gemi, acenta, liman, tersane, marina ve balıkçı barınaklarının talebi olması halinde ücreti mukabilinde atık alım hizmeti verilmektedir.

Uluslararası MARPOL 73/78 Sözleşmesi EK V (çöp) kapsamında yer alan atıklar, katı atık aktarma istasyonlarına nakledilmektedir.

EK IV (pis su) kapsamında yer alan atıklar ise İSKİ’ye ait atık su kollektörlerine verilmektedir.

EK I kapsamında yer alan petrol türevi atıklar (sintine, slop, slaç, atık yağ, kirli balast) ise Haydarpaşa’da yer alan, Müdürlüğümüze ait Atık Kabul Tesisi’ne nakledilerek işleme tabi tutulmaktadır. Daha detaylı bilgi için Atık Kabul Tesisi başlığımızı tıklamanızı öneririz.

Ülkemiz Uluslararası MARPOL 73/78 Sözleşmesi’nin I., II., IV. ve V. EK’lerine taraftır.

Müdürlüğümüzce alınan atık türleri ise EK I, IV ve V’tir.

Atık alım hizmetinde görev yapan gemilerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslıdır.

Halihazırda 13 adet lisanslı Atık Alım Gemisi ile hizmet vermekteyiz.

Atık verme talebi olan ilgililer;

– atık alım talebi için kullanılacak form,

– atık alım esasları,

– ücret tarifesi,

– hesap numarası

hakkında bilgi edinmek için burayı inceleyebilirsiniz.

ATIK ALIM PROTOKOLÜ NEDİR? NASIL İMZALANIR?

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Müdürlüğümüz ile Atık Alım Protokolü imzalayan liman, marina, balıkçı barınakları, su ürünleri kooperatifleri,  vb. yerlerin atıkları Müdürlüğümüzce alınmaktadır.

Atık Alım Protokolü imzalamak için gerekli olan evraklar ve konuyla ilgili mevzuat hükümlerini incelemek için burayı tıklayınız.