Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen faaliyetler ve bağlı oldukları idari birimler aşağıda görülmektedir.