Müdürlüğümüzün dip çamuru çıkarma faaliyetleriyle ilgili bilgi almak ve ortak çalışmalar yapılmasını değerlendirmek amacı ile İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nden öğretim üyeleri Müdürlüğümüze ziyarette bulundu.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünden Prof. Dr. Nuray BALKIS ve beraberindeki heyet 25.06.2015 tarihinde Müdürlüğümüze bir ziyaret gerçekleştirdi.

Öğretim Üyeleri tarafından Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarıyla ilgili katkı sağlayacağı düşünülen projeler hakkında sunumlar yapıldı.

Katılımcılar; arıtma çamurlarından elde edilen aktif karbon ile organik madde ve petrol giderimi, sulardan ağır metal giderimi, gemi atık sularının Fenton prosesi ile arıtılması, ötrofikasyon (alg patlaması) erken uyarı sistemi konularında bilgi ve tecrübelerini aktardılar.

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen dip tarama ve susuzlaştırma faaliyetleri yerinde incelenerek çalışmalar hakkında bilgi verildi. Müdürlüğümüz faaliyetleri sonucu oluşan atıkların bertarafı hususunda ihtiyaç duyulan bilimsel raporların hazırlanması için ortak çalışma yapılabileceği görüşü benimsendi.