2019 İSG EĞİTİMİ

İşin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır aslında İş sağlığı ve güvenliği. Faaliyetleri bakımından denizlerimiz ile ilgili İstanbul’ a geniş bir yelpazede ve alanda hizmet veren ve çok tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüzde de çalışanların, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyerek gerekli tedbirleri almanın gayreti içerisindeyiz.

Bu kapsamda çalışanlara ve ilgili kişilere gerekli kişisel koruyucu eşyaları dağıtılmakta, ilk yardım, kurtarma ve yangın söndürme tatbikatları periyodik olarak yapılmakta, ramak kala kutularına atılan bildirimler ise aylık olarak toplanan İSG kurulunda gündeme alınarak değerlendirilmektedir.

Çok tehlikeli iş sınıfında bulunan iş yerlerinde İSG eğitimleri her yıl verilmektedir. Bu bağlamda Müdürlüğümüzde görevli tüm işçi ve memur personeller ile staj yapan öğrencilere yönelik 2019 yılı İSG eğitimleri Ekim ayı içerisinde tamamlandı. İSG uzmanı, iş yeri hekimi ve psikologların da katılımı ile düzenlenen eğitimlerde kişisel koruyucu donanım malzemelerinin kullanımı, çalışma sırasında dikkat edilecek hususlar, meslek hastalıkları ile İSG yönetmelik ve mevzuatları anlatıldı, personellerin soruları uzmanlarca cevaplandı. Eğitimlerin sonucunda ise her yıl olduğu gibi çalışanlar yazılı sınava tabi tutuldu.