Artan nüfus, kentleşme, değişen tüketim alışkanlıkları, birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmektedir. Sosyo-ekonomik etkilerin yanı sıra doğal kaynakların hızla tüketilmesi, su kirliliği, hava kirliliği ile iklim değişikliği ve bunun kaynaklar üzerindeki etkileri de ortaya çıkmaktadır.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızın koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Çevre Zirvesi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, şehir plancıları, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili sektör temsilcilerinin “Yaşanabilir Çevre için Dönüşüm” amacıyla önemli bir platform oluşturacaktır.

Zirve kapsamında; çevre eylem planı, atıkların geri kazanımı, atıktan enerji üretimi, küresel iklim değişikliği, hükümetlerin ve şehirlerin çevre vizyonları konuları üzerinde konuşulacaktır. Ayrıca biyoçeşitliliğin korunması, deniz yüzeyi, kıyı ve plaj temizliği gibi konular ile çevre dostu çözümler ve gelecek perspektifleri üzerinde durulacaktır.

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi oturumların, çalıştayların ve fuaye alanında yer alan firmalarla ve sürpriz katılımcılarla İstanbul’da buluşacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN GÖRSELE TIKLAYINIZ…