Günümüzde deniz kirliliğinin bir çok sebebi bulunmakla birlikte bunlar arasında gemi kaynaklı kirlilik en ön sıralarda gelmektedir. Deniz trafiğinden kaynaklanan kirlenmenin etkisi, diğer kirlilik parametreleri ile kıyaslandığında % 11 gibi düşük bir oranda görünse de, illegal deşarjlardan kaynaklanan kirlilikle birleştiğinde % 21 gibi önemli bir yüzdeyi oluşturmaktadır.

Gemi kaynaklı kirliliği en aza indirmek için etkili bir denetim ağı kurulması ve kirleticilerin tespit edilerek gerekli idari yaptırımların uygulanması önemli bir yer teşkil etmektedir.

Bir geçiş yolu olması ve Yılda 45-50 bin geminin geçtiği Boğaz’da ve İstanbul’umuzda bu denetimlerin önemi bir kat daha artmaktadır.

Bu denetimlerin daha etkili ve Uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 26 Kasım – 1 Aralık Tarihleri arasında Antalya’da “Deniz Kirliliği Denetçisi Eğitimi” düzenlendi.

2011/9 sayılı yetki devri genelgesi ile gemi kaynaklı denetim yetkisi devredilen kurumların (Liman Başkanlıları, İstanbul, Antalya, Mersin ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı) deniz kirliliği denetimlerinde görevlendirilecek personellerinin katıldığı eğitime ilgili İBB personeli de katılım gösterdi.

5 gün süren eğitime İstanbul Üniversi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Ahsen YÜKSEK, İTÜ Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Tanzer SATIR ve Yrd.Doç.Dr. Sevilay Can, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Şb.Müdürü Halil İbrahim YÖRÜBULUT, Çev.Yük.Müh. Vildan BÖLÜKBAŞI ATAY, Çevre ve Şehircilik Uzmanı Rabia ZAFER, Çevre Müh. Cem Tekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Jeoloji Müh. Kemal ÖZGÜN, TÜBİTAK’tan Araştırmacı Halan ATABAY ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih POALTTİUMUR eğitimci olarak katıldı.

Eğitme katılanlara verilen bilgiler arasında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi, Makbuz Yönetmeliği, Çevre Denetimi, Deniz Çevresinin Ekolojik Yapısı, Gemi Kaynaklı Atıkların Yönetimi, GATS-Mavi Kart Denetimi, Uluslararası Düzenlemeler ve MARPOL 73/78 Sözleşmesi, Numune Alma, Muhafaza ve Taşıma Usul Ve Esasları gibi konular ele alınırken İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce de “Gemilerin Denetiminde Delillerin Toplanması ve Suç Dosyasının Oluşturulması” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Haftanın bir gününde ise eğitime katılan deniz denetçi adayları Antalya Liman Başkanlığında teknik geziye katılarak numune alma usullerini uygulamalı olarak görmenin yanı sıra gemi üzerine çıkıp makine dairesinde ve güvertede kirleticilerin bulunduğu yerleri ve deşarjları yerinde inceledi.

5 gün süren eğitimin son gününde ise yapılan sınavda başarılı olan personellere sertifikaları takdim edildi.