Faaliyetleri bakımından denizlerimiz ile ilgili İstanbul’ a geniş bir yelpazede ve alanda hizmet veren ve çok tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüzde de çalışanların, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyerek gerekli tedbirleri almanın gayreti içerisindeyiz.

Çok tehlikeli iş sınıfında bulunan iş yerlerinde İSG eğitimleri her yıl verilmekte olup  Müdürlüğümüzde görevli tüm işçi ve memur personeller ile staj yapan öğrencilere yönelik 2019 yılı İSG eğitimleri Ekim ayı içerisinde tamamlandı. Bununla birlikte Müdürlüğümüz iş yerlerinde idareci, çalışan ve stajyer öğrencilerimizin de katıldığı yangın söndürme tatbikatını da gerçekleştirdik.

İBB İtfaiye eğitim merkezinden eğitim amiri Osman ERDOĞAN, tatbikata katılanlara teorik eğitim verdikten sonra tatbikat için çıkartılan yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.  Sonrasında ise gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra personellerimiz tek tek yangın söndürme tatbikatını gerçekleştirdi.