İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüz, İstanbul genelinde 9 adet özel yapım tekneyle deniz yüzeyi temizliği, 31 mobil ekip ve 186 personel ile kıyı temizliği, ilave 256 personel ve özel plaj temizleme araç ve ekipmanlarla ile plaj temizlikleri faaliyetlerinin yanı sıra, haliç ve dere çamurlarının taranması, gemilerin atıklarının alınması ve alınan bu atıkların geri dönüşümü ile ekonomiye kazandırılması çalışmalarını sürdürmektedir.

Yılın 365 günü bu hizmetleri yerine getiren Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüz ’ün 2018 yılı içerisinde denizlerde yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili çalışma verileri de belli oldu.

Buna göre 2018 yılı içerisinde;

Deniz yüzeyinden      4.613 m³ yüzer katı atık.

Kıyılardan 19.488 m³ atık topladık.

Plajlardan 15.432 m³ atık

Olmak üzere toplam 39.533 m³ atık toplanarak bertaraf tesislerine gönderilmiş, ayrıca kıyı ve plajlardan 2.669.751 kg. yosun temizlenmiştir.

2018 yılında Haliç ve dere ağızları 79.766 m³ çamur ve teressubattan temizlendi.

Müdürlüğün görevleri arasında yer alan Uluslararası MARPOL 73/78 sözleşmesi gereği gemilerden atık alınması işi kapsamında ise toplam 5.995 deniz aracından;

170.034 m³ petrol türevli,

12.206 m³ pis su,

ve

4.564 m³ evsel atık olmak üzere

Toplam 186.804 m³ atık, gemilerden alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ilgili tesislerde geri kazanımları veya bertarafları gerçekleştirilmiştir.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra denizlerimizin gemiler tarafından kirletilmesini engellemek amacı ile 24 saat usulüne göre sıkı denetimler yapan Deniz Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, bu denetimleri 2 adet deniz uçağı, 3 adet çevre kontrol teknesi, 4 adet insansız hava aracı ve kıyılara yerleştirdiği 80 adet kamera ile 50 ye yakın personel ile yerine getirmekte olup 2018 yılı içerisinde 100.983 gemi denetlenmiş olup deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilen 87 adet gemiye  idari para cezası uygulamışlardır.

Bu arada kirletmemenin temizlemekten daha ucuz olduğu gerçeği ile Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüz “Denizlerimiz Temiz Kalsın Eğitim Projesi” kapsamında 6.245 öğrenciye eğitim seminerleri düzenlemiş; STK’lar, okullar, kurumlar ve gönüllü katılımcılarla birlikte 25 ayrı farkındalık faaliyeti gerçekleştirmiştir.