Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2017 yılı içerisinde denizlerde yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili çalışma verileri belli oldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı olarak görevlerini sürdüren Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 2017 yılı içerisinde İstanbul’da;

Deniz yüzeyinden       4.601  m³

Kıyılardan                   20.073 m³

Plajlardan                   18.111   m³

olmak üzere toplam 42.785 m³ atık toplanarak bertaraf tesislerine gönderilmiş, ayrıca kıyı ve plajlardan 3.396.443 kg. yosun temizlenmiştir.

2017 yılında Haliç ve dere ağızlarından çıkarılan çamur ve teressubat miktarı ise 84.144 m³ tür.

Müdürlüğün görevleri arasında yer alan MARPOL 73/78 kapsamında gemilerden atık alınması işinde ise toplam 5.483 deniz aracından;

165.337 m³ petrol türevli

8.834 m³ pis su

5.091 m³ çöp

olmak üzere toplam 179.262 m³ atık, gemilerden alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ilgili tesislerde ekonomiye kazandırılarak bertarafları  gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde yılda ortalama 45.000 geminin geçtiği Boğaz’da ve İstanbul deniz sınırları içerisinde denizi kirlettikleri tespit edilen 71 gemiye idari para cezası uygulanmış olup daha etkin denetimler için “Deniz Kirliliği Erken Tespit Sistemi” proje çalışmaları devam etmektedir.